"Татвар төлөгчийн дугаар" нүдэнд ААН, байгууллага, хувь хүний регистрийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нэр" нүдэнд татвар төлөгчийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нууц үг" нүдэнд системд нэвтрэх нууц үгийг оруулна уу.

Тээврийн хэрэгслийн татвар төлөх

Та улсын дугаар эсвэл арлын дугаараа оруулна уу.


Улсын дугаараа оруулна уу

Дараах тоог оруулна уу