"Татвар төлөгчийн дугаар" нүдэнд ААН, байгууллага, хувь хүний регистрийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нэр" нүдэнд татвар төлөгчийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нууц үг" нүдэнд системд нэвтрэх нууц үгийг оруулна уу.

Програм татах


Татах
 
VAT ENTRY 3.0 ПРОГРАММ 2019.01.17 09:14:01 - нд шинэчилсэн.
 • Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын падаан шивэх

Татах
 
SUUTGAN 2.0 ПРОГРАММ 2019.01.17 09:14:01 - нд шинэчилсэн.
 • Үндсэн цалин, хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогоос суутган тооцсан татварын мэдээ (Маягт ТТ-11(1))-г шивэх
 • Гэрээгээр олгосон хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал, тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ (Маягт ТТ-11(2))-г шивэх
 • Тогтмол бус үйл ажиллагааны орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ (Маягт ТТ-12(1))-г шивэх
 • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хувь хүнд олгосон албан татвар суутгагдаагүй орлогын дэлгэрэнгүй мэдээ (Маягт ТТ-12(2))-г шивэх
 • Уг програмын Windows XP үйлдлийн системд суулгахад шаардагдах нэмэлт програмыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:00 - нд шинэчилсэн.
 • Уг програмын Windows 7 үйлдлийн системд суулгахад шаардагдах нэмэлт програмыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:01 - нд шинэчилсэн.
 

Татах
 
ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН БААЗ 2019.01.17 09:14:02 - нд шинэчилсэн.
 • НӨАТ төлөгчөөр бүртгүүлж шинээр бүртгүүлж байгаа болон хасагдаж байгаа татвар төлөгчийн баазыг тухай бүр шинэчилж байна.
 
 
ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
 • Тоон гарын үсгийн гарын авлагыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:01 - нд шинэчилсэн.
 • Vat Entry 3.0 Програмын зааврыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:01 - нд шинэчилсэн.
 • Татвар төлөгчийн баазыг шинэчлэх зааврыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:01 - нд шинэчилсэн.
 • Vat Entry 3.0 Програмын excel-н загварыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:02 - нд шинэчилсэн.
 • Vat Entry 3.0 Програмын excel-н загварыг хэрхэн ашиглах зааврыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:02 - нд шинэчилсэн.
 • Vat Entry 2.0 Програмын excel-н загварыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:02 - нд шинэчилсэн.
 • Vat Entry 2.0 Програмын excel-н загварыг хэрхэн ашиглах зааврыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:02 - нд шинэчилсэн.
 • Suutgan 2.0 Програмын зааврыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:01 - нд шинэчилсэн.
 • Suutgan 2.0 Програмын XP үйлдлийн систем дээр суулгах зааврыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:02 - нд шинэчилсэн.
 • Suutgan 2.0 Програмын 7 үйлдлийн систем дээр суулгах зааврыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:02 - нд шинэчилсэн.