"Татвар төлөгчийн дугаар" нүдэнд ААН, байгууллага, хувь хүний регистрийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нэр" нүдэнд татвар төлөгчийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нууц үг" нүдэнд системд нэвтрэх нууц үгийг оруулна уу.

Цахим тайлангийн системд техникийн үйлчилгээ хийгдэх тухай

Огноо: 18-FEB-15

Цахим тайлангийн систем (e-tax.mta.mn) 2015 оны 02-р сарын 18-ны оройны 17.30 цагаас 2015 оны 02-р сарын 22-ны оройны 22.00 цаг хүртэл техникийн засвар үйлчилгээ хийх тул систем энэ хугацаанд ажиллахгүй болохыг анхаарна уу. 

Татварын Ерөнхий Газар