"Татвар төлөгчийн дугаар" нүдэнд ААН, байгууллага, хувь хүний регистрийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нэр" нүдэнд татвар төлөгчийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нууц үг" нүдэнд системд нэвтрэх нууц үгийг оруулна уу.

Татварын ерөнхий газар цахим тайлангийн мэдээллийн системтэй боллоо

Огноо: 01-JUL-13

Татварын ерөнхий газар цахим тайлангийн мэдээллийн системтэй боллоо 2013.07.01