"Татвар төлөгчийн дугаар" нүдэнд ААН, байгууллага, хувь хүний регистрийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нэр" нүдэнд татвар төлөгчийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нууц үг" нүдэнд системд нэвтрэх нууц үгийг оруулна уу.

2018 оны хагас жилийн Татварын тайлан хүлээн авах хугацаа 7-р сарын 23-ны өдрийг дуустал сунгагдлаа.

Огноо: 20-JUL-18

2018 оны хагас жилийн Татварын тайлан хүлээн авах хугацаа 7-р сарын 23-ны өдрийг дуустал сунгагдлаа.