"Татвар төлөгчийн дугаар" нүдэнд ААН, байгууллага, хувь хүний регистрийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нэр" нүдэнд татвар төлөгчийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нууц үг" нүдэнд системд нэвтрэх нууц үгийг оруулна уу.

НӨАТ-ын тайланг хүлээн авах хугацааг сунгах тухай

Огноо: 11-MAY-16

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын 2016 оны 4-р сарын тайланг 5-р сарын 15-ны өдрийг дуустал хүлээн авахаар боллоо.