Татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх хүсэлт илгээх

Татварын төрөл /суутгуулагч эсэхийг тодорхойлох/:

Татварын төрөл Устгах
Болих