"Татвар төлөгчийн дугаар" нүдэнд ААН, байгууллага, хувь хүний регистрийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нэр" нүдэнд татвар төлөгчийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нууц үг" нүдэнд системд нэвтрэх нууц үгийг оруулна уу.

Татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх хүсэлт илгээх

Татварын төрөл /суутгуулагч эсэхийг тодорхойлох/:

Татварын төрөл Устгах
Болих