Гадаад иргэн татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх хүсэлт илгээх


Гадаад иргэний оршин суугаа хаягийн мэдээлэл


Татварын төрөл /суутгуулагч эсэхийг тодорхойлох/:


Татварын төрөл Устгах
Болих