Татвар төлөгчийн дугаар талбарт байгууллагын регистрийн дугаарыг хийнэ.
Хэрэглэгчийн нэр талбар байгууллагын регистрийг давтан хийнэ.
Нууц үг талбарт өмнөх ETAX системд ашиглаж байсан нууц үгийг оруулна.

Тайлангын жагсаалт

Код Товчлол Тайлангийн нэр Хувилбар Мөрдөж эхэлсэн огноо
1 HTTYO-04 АТБӨЯХАТТ Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тайлан 1