Татвар төлөгчийн дугаар талбарт байгууллагын регистрийн дугаарыг хийнэ.
Хэрэглэгчийн нэр талбар байгууллагын регистрийг давтан хийнэ.
Нууц үг талбарт өмнөх ETAX системд ашиглаж байсан нууц үгийг оруулна.

Календарь
Татвар төлөгчдийн 2013 оны жилийн эцсийн татварын тооцооны үлдэгдлийг баталгаажуулах ажлыг хийж байна.