Татвар төлөгчийн дугаар талбарт байгууллагын регистрийн дугаарыг хийнэ.
Хэрэглэгчийн нэр талбар байгууллагын регистрийг давтан хийнэ.
Нууц үг талбарт өмнөх ETAX системд ашиглаж байсан нууц үгийг оруулна.

Календарь
2014 оны 2-р улирлын тайланг Цахим татварын системээр авах хугацааг 2014.07.25-ыг хүртэл 5 хоногоор сунгалаа.