ЦАХИМ ТАТВАРЫН СИСТЕМ - ЗААВАР ДЕМО

Get Adobe Flash player

Developed by Gurutag LLC

Энэхүү мэдээллийг АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн тусламжтайгаар гаргав.
Энд тусгагдсан үзэл санаа нь зөвхөн зохиогчийнх /ТЕГ/ бөгөөд АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг болон АНУ-ын ЗГ-ын байр суурийг илэрхийлээгүй болно.