Програм татах


Татах
 
VAT ENTRY 3.0 ПРОГРАММ 2019.01.17 09:14:01 - нд шинэчилсэн.
 • Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын падаан шивэх

Татах
 
SUUTGAN 2.0 ПРОГРАММ 2019.01.17 09:14:01 - нд шинэчилсэн.
 • Үндсэн цалин, хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогоос суутган тооцсан татварын мэдээ (Маягт ТТ-11(1))-г шивэх
 • Гэрээгээр олгосон хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал, тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ (Маягт ТТ-11(2))-г шивэх
 • Тогтмол бус үйл ажиллагааны орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ (Маягт ТТ-12(1))-г шивэх
 • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хувь хүнд олгосон албан татвар суутгагдаагүй орлогын дэлгэрэнгүй мэдээ (Маягт ТТ-12(2))-г шивэх
 • Уг програмын Windows XP үйлдлийн системд суулгахад шаардагдах нэмэлт програмыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:00 - нд шинэчилсэн.
 • Уг програмын Windows 7 үйлдлийн системд суулгахад шаардагдах нэмэлт програмыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:01 - нд шинэчилсэн.
 

Татах
 
ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН БААЗ 2019.01.17 09:14:02 - нд шинэчилсэн.
 • НӨАТ төлөгчөөр бүртгүүлж шинээр бүртгүүлж байгаа болон хасагдаж байгаа татвар төлөгчийн баазыг тухай бүр шинэчилж байна.
 
 
ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
 • Тоон гарын үсгийн гарын авлагыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:01 - нд шинэчилсэн.
 • Vat Entry 3.0 Програмын зааврыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:01 - нд шинэчилсэн.
 • Татвар төлөгчийн баазыг шинэчлэх зааврыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:01 - нд шинэчилсэн.
 • Vat Entry 3.0 Програмын excel-н загварыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:02 - нд шинэчилсэн.
 • Vat Entry 3.0 Програмын excel-н загварыг хэрхэн ашиглах зааврыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:02 - нд шинэчилсэн.
 • Vat Entry 2.0 Програмын excel-н загварыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:02 - нд шинэчилсэн.
 • Vat Entry 2.0 Програмын excel-н загварыг хэрхэн ашиглах зааврыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:02 - нд шинэчилсэн.
 • Suutgan 2.0 Програмын зааврыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:01 - нд шинэчилсэн.
 • Suutgan 2.0 Програмын XP үйлдлийн систем дээр суулгах зааврыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:02 - нд шинэчилсэн.
 • Suutgan 2.0 Програмын 7 үйлдлийн систем дээр суулгах зааврыг энд дарж татаж авна уу. 2019.01.17 09:14:02 - нд шинэчилсэн.