Татвар төлөгчдийн анхааралд

Огноо: 31-MAR-15

Татвар төлөгчдийн 2014 оны 12-р сарын 31-ний байдлаарх татварын тооцоололын үлдэгдлийн баталгаажуулалтын ажлыг 2015 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хийж эхэллээ.