Цахим тайлангийн системд техникийн үйлчилгээ хийгдэх тухай

Огноо: 18-FEB-15

Цахим тайлангийн систем (e-tax.mta.mn) 2015 оны 02-р сарын 18-ны оройны 17.30 цагаас 2015 оны 02-р сарын 22-ны оройны 22.00 цаг хүртэл техникийн засвар үйлчилгээ хийх тул систем энэ хугацаанд ажиллахгүй болохыг анхаарна уу. 

Татварын Ерөнхий Газар