2018 оны хагас жилийн Татварын тайлан хүлээн авах хугацаа 7-р сарын 23-ны өдрийг дуустал сунгагдлаа.

Огноо: 20-JUL-18

2018 оны хагас жилийн Татварын тайлан хүлээн авах хугацаа 7-р сарын 23-ны өдрийг дуустал сунгагдлаа.